Areál DIVOKÁ VODA

DOPRAVA

Autom z Bratislavy

Trasa autom z centra mesta do miesta Divoká Voda.

20,7 km – približne 26 min

Kompou Kyselica - Vojka

http://nova-kompa-vojka.sk/plavebny-poriadok/

Pre aktuálne informácie volajte: +421 906 312 219, +421 31 559 4336


MHD Autobus

1. Spod Nového mosta autobusom č. 91 smer Čunovo (1. zastávka v Čunove) > turistický chodník Vodné dielo ( 3 km ).

2. Autobus č. 90  

prevádzka v nepravidelných intervaloch z centra mesta zo zastávky Nové SND (Eurovea) priamo do areálu


Na bicykli a korčuliach

Po petržalskej hrádzi sa dostanete ku nám na bicykli alebo na korčuliach. Je to

najlepšia skratka, záleží len na Vás, ako rýchlo pôjdete :-)


Loďou

Na vodné dielo Čunovo sa môžete dostať aj loďou pravidelnou linkou spoločnosti LOD, s.r.o. alebo si môžete prenajať plavidlo pre Vašu spoločnost:

 

Informácie dostanete v osobnom prístave:

Fajnorovo nábrežie, Bratislava

Rezervácie lístkov na pravidelné plavby: Tel.: +421 2 529 32 231

Prenájom plavidiel: Tel.: +421 2 529 32 224

Nalodenie: Osobný prístav - centrum Bratislavy

Vylodenie: Čunovo - múzeum Danubiana


Taxi služba

Partnerská taxislužba Divokej Vody: FUN TAXI

Len za 25 EUR Vás dopraví táto taxi služba z Divokej Vody do centra Bratislavy a naopak.

Volajte:   02 16777 (+421 2 16777),  02 16016, 0905 916 777


     preklik na stránku BRT     link na web stránku