DOPRAVA

Autom z Bratislavy
Trasa autom z centra mesta do miesta Divoká Voda.
20,7 km – približne 26 min
Mapa trasy

Kompou Kyselica - Vojka
http://nova-kompa-vojka.sk/plavebny-poriadok/
Pre aktuálne informácie volajte: +421 906 312 219, +421 31 559 4336

MHD Autobus
1. Spod Nového mosta autobusom č. 91 smer Čunovo (1. zastávka v Čunove) > turistický chodník Vodné dielo ( 3 km ).
2. Autobus č. 90
prevádzka v nepravidelných intervaloch z centra mesta zo zastávky Nové SND (Eurovea) priamo do areálu

Na bicykli a korčuliach
Po petržalskej hrádzi sa dostanete ku nám na bicykli alebo na korčuliach. Je to
najlepšia skratka, záleží len na Vás, ako rýchlo pôjdete :-)

Loďou
Na vodné dielo Čunovo sa môžete dostať aj loďou pravidelnou linkou spoločnosti LOD, s.r.o. alebo si môžete prenajať plavidlo pre Vašu spoločnost:

Informácie dostanete v osobnom prístave:
Fajnorovo nábrežie, Bratislava
Rezervácie lístkov na pravidelné plavby: Tel.: +421 2 529 32 231
Prenájom plavidiel: Tel.: +421 2 529 32 224
Nalodenie: Osobný prístav - centrum Bratislavy
Vylodenie: Čunovo - múzeum Danubiana

TOP