Hydrospeed

Hydrospeed je nový boardový šport. Na splavovanie riek a umelých kanálov sa používa špeciálny plastový plavák, na ktorom vodák leží a je v priamom kontakte s vodou a vlnami. Plavák sa riadi náklonmi a plutvami na vodákových nohách, ktoré slúžia aj na jeho poháňanie.

Úrovne obtiažnosti divokej vody: WW I (ľahká), WW II (mierne ťažká), WW III (ťažká), WW IV (veľmi ťažká), WW V (mimoriadne ťažká), WW VI (hranica zjazdnosti).

Aktivita je určená pre skupiny 3 a viac osôb, pričom každý jednotlivec zdoláva divokú vodu samostatne.

Je dôležité nebáť sa vody, vĺn a byť pod hladinou, ale je to nepochybne riadna dávka adrenalínu.

V cene je zahrnuté:

 • požičanie kompletnej výstroje
 • inštruktáž
 • šatňa so sprchou
 • 60 min. jazdy na divokej vode

Vek: 15+ rokov

 

V areáli Divoká Voda:
Dva hlavné kanály sú niekoľkokrát navzájom prepojené, čím sa dá dosiahnuť viacero možných kombinácií trasy jazdy. Obtiažnosť vody sa pohybuje od WW II - IV; túto obtiažnosť regulujeme klapkami, ktoré vpúšťajú vodu do kanálov. Čuňovský kanál ponúka 5 rôznych druhov tratí, každá s dĺžkou 460 m. Najčastejšie sa používa kombinácia 1. a 2. trati a stupeň obtiažnosti WW III. Kanály sa končia dvoma výstupmi, ktoré ústia priamo do Dunaja. V prívodnom kanáli, ktorého dĺžka je 255 m, šírka 14 m a hĺbka 1,2 metra, je voda kľudná (tichá). Slúži na prípravu posádky pred vstupom do hlavného kanála.

Na hydrospeed na divokej vode potrebujete:

- plavky / tričko pod neoprén, ponožky do neoprénových papučiek, uterák, sprchový gél

- zdravotný stav musí byť vyhovujúci na vykonávanie adrenalínových športov – dobrá fyzická kondícia, zdravé pohybové ústrojenstvo, schopnosť plávať a pozitívny vzťah k vode

Pravidlá správania sa na divokej vode:

 • vždy dodržiavaj pokyny svojho inštruktora !
 • z hygienických dôvodov je lepšie pod neoprén používať tričko/ plavky a ponožky
 • pred vstupom na vodu je potrebné skontrolovať si svoju výstroj a jej bezpečné zapnutie. Inštruktor rád poskytne pomoc.
 • V prípade, ak vypadnete z člna, otočte sa na chrbát a nohami dopredu splavujte kanál, držte sa svojej záchrannej vesty. Naši inštruktori Vás vytiahnu späť do člnu, alebo záchranár hodí hádzačku (lano) z brehu a pomocou lana Vás vytiahnu na breh.
 • Všetky pokyny, ktoré potrebujete dodržať na vode, dostanete v úvodnej inštruktáži.
 • Neskáčte za svojím priateľom do vody, je to práca inštruktora!
 • Ak chcete prekonať aj najväčšie vlny, pádlujte!!!
 • Pod vplyvom alkoholu je zakázané nastúpiť do člna, aj na vodu!
 • Podmienkou pre vykonávanie vodných športov je schopnosť plávať, avšak oveľa dôležitejšie je mať pozitívny vzťah k vode a nebáť sa pod hladinou vody.
 • Ak používate okuliare, dajte si ich na gumičku, alebo použite kontaktné šošovky.
 • Aj napriek dôkladnému zaškoleniu a odbornej asistencie a záchrannej služby, aktivitu vykonávate na vlastnú zodpovednosť.

CENNÍK

Aktivita Trvanie Cena
Hydrospeed
min.počet osôb: 3; v cene inštruktor, výstroj
90 minút 30€/os

Objednaj si aktivitu

TOP