Rafting

V 90-tych rokoch sa rafting dostal do povedomia širokej verejnosti , vďaka čomu sa divoká voda stáva prístupnejšou.
Rafting na divokej vode je adrenalínový šport, určený pre štvor – šesť člennú posádku. Spolu s inštruktorom splavíte kanál, postupne si osvojíte techniky pádlovania a prejazdov.
Úrovne obtiažnosti divokej vody: WW I (ľahká), WW II (mierne ťažká), WW III (ťažká), WW IV (veľmi ťažká), WW V (mimoriadne ťažká), WW VI (hranica zjazdnosti).

 

V Areáli Divoká Voda:
Dva hlavné kanály sú niekoľkokrát navzájom prepojené, čím sa dá dosiahnuť viacero možných kombinácií trasy jazdy. Obtiažnosť vody sa pohybuje od WW II - IV; túto obtiažnosť regulujeme klapkami, ktoré vpúšťajú vodu do kanálov. Čuňovský kanál ponúka 5 rôznych druhov tratí, každá s dĺžkou 460 m. Najčastejšie sa používa kombinácia 1. a 2. trati a stupeň obtiažnosti WW III. Kanály sa končia dvoma výstupmi, ktoré ústia priamo do Dunaja. V prívodnom kanáli, ktorého dĺžka je 255 m, šírka 14 m a hĺbka 1,2 metra, je voda kľudná (tichá). Slúži na prípravu posádky pred vstupom do hlavného kanála.

Na rafting na divokej vode potrebujete:

- plavky / tričko pod neoprén, ponožky do neoprénových papučiek, uterák, sprchový gél

- zdravotný stav musí byť vyhovujúci na vykonávanie adrenalínových športov – dobrá fyzická kondícia, zdravé pohybové ústrojenstvo, schopnosť plávať a pozitívny vzťah k vode

Pravidlá správania sa na divokej vode:

 • vždy dodržiavaj pokyny svojho inštruktora !
 • z hygienických dôvodov je lepšie pod neoprén používať tričko/ plavky a ponožky
 • pred vstupom na vodu je potrebné skontrolovať si svoju výstroj a jej bezpečné zapnutie. Inštruktor rád poskytne pomoc.
 • V prípade, ak vypadnete z člna, otočte sa na chrbát a nohami dopredu splavujte kanál, držte sa svojej záchrannej vesty. Naši inštruktori Vás vytiahnu späť do člnu, alebo záchranár hodí hádzačku (lano) z brehu a pomocou lana Vás vytiahnu na breh.
 • Všetky pokyny, ktoré potrebujete dodržať na vode, dostanete v úvodnej inštruktáži.
 • Neskáčte za svojím priateľom do vody, je to práca inštruktora!
 • Ak chcete prekonať aj najväčšie vlny, pádlujte!!!
 • Pod vplyvom alkoholu je zakázané nastúpiť do člna, aj na vodu!
 • Podmienkou pre vykonávanie vodných športov je schopnosť plávať, avšak oveľa dôležitejšie je mať pozitívny vzťah k vode a nebáť sa pod hladinou vody.
 • Ak používate okuliare, dajte si ich na gumičku, alebo použite kontaktné šošovky.
 • Aj napriek dôkladnému zaškoleniu a odbornej asistencie a záchrannej služby, aktivitu vykonávate na vlastnú zodpovednosť.

 

Vek: 15+ rokov

CENNÍK

single rafting
Aktivita Trvanie Cena
Rafting
rafting v skupine (min 4 os), inštruktor, výstroj
90 minút 30€/os
Rafting - single
rafting 1 osoba, v cene inštruktor, výstroj
90 minút 50€/os
Rafting - single
rafting 1 osoba, v cene inštruktor, záchranár, výstroj
90 minút 65€/os

Objednaj si aktivitu

TOP